De jeugd vindt dammen hartstikke leuk

Veel damverenigingen kampen met een dalend ledenaantal.
Of hebben zelfs geen leden meer of weten niet hoe men het beste leden kan werven.
Een club met een gezonde ledenbestand is verzekerd van een gezonde en stabiele toekomst.
Veel damclubs vallen om door de vergrijzing en hebben geen aanwas van onderen om het
ledenaantal in balans te trekken. De jeugd heeft de toekomst en een jeugdafdeling is zeker een pré.
Het is daarom belangrijk dat damclubs, die graag een jeugdclub willen starten of versterken,
een sterk jeugdbeleid op maat hebben klaarliggen en om te kunnen uitvoeren.

Wat levert het op?
Clubs met een duidelijk en goed maatwerkplan creëren meer waarde om jeugd- en seniorleden.
Maar ook kader, financiën, PR en dergelijke, te werven, te behouden en versterken.
Wat vooraf wordt nagestreefd (voorgenomen strategie) blijkt echter in de praktijk
niet volledig gerealiseerd te worden. Uiteindelijk is achteraf pas vast te stellen hoe de
strategie vorm heeft gekregen en wat de resultaten en effecten hiervan zijn.
Een goed strategisch proces zorgt ervoor dat kerncompetenties diep in de club raken,
waardoor waarde en strategisch voordeel wordt behaald.

Waarom een maatwerkplan?
Strategie is altijd maatwerk. Wat bij de ene  club goed werkt, past niet bij de andere club.
Dit omdat elke club uniek is, elke club heeft andere mensen, processen, systemen, activiteiten,
financiën en een andere cultuur. Het gaat erom dat een strategie wordt gekozen die past bij de eigenheid van de club.
Zonder (persoonlijke) verbondenheid van de mensen zal de optimale waarde en voordelen niet gecreëerd worden.

Verenigingsondersteuning
Wij hebben de ervaring en de mogelijkheden om andere damclubs, die graag willen starten met een jeugdclub of
hun eigen jeugdbeleid versterken/verbreden, te adviseren en/of ondersteunen met een maatwerkplan en
een duidelijke strategie.

Interesse?
Wij denken graag met u mee! Neem met ons contact op en vraag naar de mogelijkheden.