De mensen achter ‘SlimmeZet’ werken samen met de volgende partners.
De partners voorzien ons van kennis, netwerk en helpen ons mee in het ontwikkelen van nieuwe producten.
Wij komen ook graag in contact met andere partners.

KNDB / Werkgroep Aanvalsplannen

De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) is in 1911 opgericht
en organiseert damwedstrijden in Nederland zoals het Nederlands kampioenschap en de nationale competitie.
De bond is aangesloten bij de FMJD, de EDC en het NOC*NSF.

De dambond heeft ook een Werkgroep Aanvalsplannen opgericht.
De Werkgroep Aanvalsplannen hebben ook het initiatief genomen van deze website: slimmezet.org.
De mensen achter de Werkgroep Aanvalsplannen hebben de taak om mensen te boeien en te binden voor het prachtige damspel.
Daarnaast ontwikkelen zijn nieuwe producten en werken nauw samen met verschillende partijen.
Tevens hebben zij ook een adviserende en ondersteunende rol in het landelijk damorgaan.

www.kndb.nl

Regiowerking Noord

Regiowerking Noord (een organisatietak van de Drentse Dam Bond) investeert in de maatschappij om
damclubs te ondersteunen en te voorzien van kwantiteit als kwaliteit binnen de vereniging.
Activiteiten ondernemen in de omgeving is tevens belangrijk.
Dit is terug te zien binnen onze eigen organisatievoering.

Visie
De grenzen tussen provincies vervagen en meer toenadering en samenwerking zoeken voor het hoogste doel:
jeugdontwikkeling versterken in de regio.
Daarvoor moeten we de waardevolle kennis en kwaliteiten in de organisatie toepassen

www.jeugddammennoord.nl

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) mobiliseert alle
ondernemers, denkers en beslissers die bij kunnen dragen aan een gezondere regio.
Samen bouwen zij aan een omgeving die gezondheid stimuleert.
Van bewegen en voeding tot een gezonde omgeving, zingeving en sociale samenhang

Sinds 2018 vormen Regiowerking Noord en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)
samen een innovatief nieuw netwerk met een samenhangend programma,
om bij te dragen aan fittere breinen en om ervoor te zorgen dat de verschillende generaties (weer) bij elkaar aan tafel komen.
Dit project wordt ‘Het Fitte Brein’ genoemd en dammen speelt hierin de hoofdrol.

Healthy Ageing Network
www.hannn.eu

DamZ.nl

De mensen van DamZ hebben een mooi online damplatform beschikbaar.
DamZ heeft als doelgroep kinderen.
Op DamZ kan je de spelregels online oefenen, dammen tegen anderen,
trainen via Dammentor en informatie vinden over het jeugddammen, schooldammen en de DamZ damset.

DamZ
www.damz.nl