Wij bieden verschillende trainingen aan, individueel als in groepsverband.
Denk bijvoorbeeld aan het opleiden van (jeugd)kader, trainingen om damlessen te kunnen verzorgen
of gerichte trainingen voor bedrijven.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Bedrijven / organisaties

Voor wie?
Bedrijven, organisaties, schoolinstellingen en overheid

Trainingen
1. Strategisch Denken
2. Beslissingsproces
3. Versterken Denkkracht

Regio-coördinator

De nieuwe coördinatoren moeten worden opgeleid.
Opleiding kan gedaan worden door Regiowerking Noord.
Na de opleiding kunnen de coördinatoren zelfstandig aan de slag binnen hun eigen regio.
Ze zoeken gemotiveerde en geïnteresseerde jeugdclubs op die hulp nodig hebben.
Maar het is niet per se noodzakelijk om bestaande jeugdclubs te helpen.
Het is ook mogelijk om met actieve mensen (een seniorenclub zonder jeugdafdeling) een jeugdclub op te starten.

Opleidingsduur
A. 3 dagen: 2 dagen theorie + 1 dag meeloopstage (club met Hoogeveens Concept)
B. 1 seizoen lang en 1x per week: zelf actief bij (eigen) jeugdclub meehelpen met ‘Hoogeveens Concept’
om ervaring op te doen.
→ Lesgeven op scholen
→ Training geven op de club
→ Organisatie schooldamtoernooi
→ Selectie talenten
→ Praten met ouders
→ Zelfstudie

Na de driedaagse opleiding is het mogelijk om de coördinatoren te installeren,
zodat zij andere jeugdclubs kunnen ondersteunen met advies en een maatwerkplan.
Daarnaast helpen ze bij één club mee in de uitvoering om ervaring op te doen.

Opleiden (jeugd)kader / Dambegeleider

Voor wie?
Scholen: leerkrachten / assistenten
Mensen in het verenigingsleven: jeugd, senioren, ouders etc.

Opleiding
Het opleiden en inzetten van kader voor maatschappelijke activiteiten/projecten op structurele basis.
De opleiding is gericht op:
A. Ontwikkelen/versterken competenties
→ Welke vaardigheden zijn belangrijk?
→ Welke kennis moet de cursist hiervoor in huis hebben?
→ Welke houding hoort bij een damtrainer?
→ Welke rol spelen de persoonlijke eigenschappen van de cursist?

B. Praktijkervaring opbouwen
→ Het geven van les op de jeugdclub / school
→ Het meehelpen bij toernooien / Pr-activiteiten

Deelkwalificaties/competenties
1. De dambegeleider zorgt voor een sfeer van sportiviteit en veiligheid
2. De dambegeleider assisteer en ondersteunt jeugdleiders en damtrainers
3. De dambegeleider begeleidt bij damactiviteiten en maatschappelijke projecten

Ontwikkelen vaardigheden
Na de opleiding Damkader kan hij/zij de volgende taken uitvoeren:
→ Assisteren van een jeugdleider
Hij/zij heeft de kennis en kunde om op een verantwoordelijke manier jeugddammers/schoolkinderen te
begeleiden en stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling. Dit kan op de club als op een school.
→ Assisteren bij het organiseren en uitvoeren (Pr-)activiteiten
Hij/zij kan in zorgvuldige stappen een activiteit organiseren (plannen) en uitvoeren op professionele wijze.
Hij/zij streeft naar een vlekkeloos verloop en een positieve promotie.