Een clinic kan een flinke meerwaarde zijn voor de (jeugd-)  club.
In de damwereld wordt dit weinig gedaan, terwijl het toch veel kan opleveren.
Denk bijvoorbeeld aan een clinic voor ouders van jeugdleden om zo de relatie tussen ouders en de jeugdclub hechter te krijgen.
Of een clinic op school om jeugdleden enthousiast te maken voor het dammen.
Of voor bedrijven en organisaties voor netwerken en sponsorwerving.

Meerwaarde van een clinic
1. Mensen leren het beste door te doen.
In een damclinic is het mogelijk om actief de mensen erbij te betrekken.
Het leereffect is daarmee hoger.

2. Het geeft een mooi podium om mensen te inspireren of samen met hun te brainstormen.
10 mensen weten meer dan één. Van elkaar kan worden geleerd.

3. Clinics kunnen op allerlei manieren worden gegeven met leuke creatieve werkvormen.
Dit maakt het ook leuker waardoor er wellicht onder de deelnemers positieve energie ontstaat.
En er komen verfrissende ideeën/oplossingen uit voort.

Bestaande clinics (in de toekomst wordt dit uitgebreid):

Clinic ouders: brainstormen, bijscholing, enthousiasmeren, kaderwerving

Clinic ouderen: bijscholing (dammen/kader), ledenwerving

Clinic strategisch denken ondernemers: inspireren, leren, sponsorwerving

Clinic kinderen: motiveren, enthousiasmeren, bijscholing, ledenwerving